ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С експортния потенциал на общината Пирот / STUDY OF PRODUCTS AND SERVICES WITH EXPORT POTENTIAL OF THE MUNICIPALITY Pirot – Виж повече / See more
Общата цел на анализите и препоръките е да се повиши конкурентното предимство на икономическия сектор в региона и да се подобри позициите си на пазарите в ЕС. / The overall objective of the analyses and recommendations is to increase the competitive advantage of the economic sector in the region and improve its position in EU markets.
Правен анализ Пирот / LEGAL ANALISYS Pirot- Виж повече / See more
Пирот община се намира в юго-източната част на Сърбия между Ниш и София, на Коридор 10, който свързва Европа с Азия. / Pirot municipality is located in south-eastern Serbia between Nis and Sofia, on Corridor 10 which connects Europe with Asia.
НАРЪЧНИК ЗА ИКОНОМИКАТА / MANUAL FOR THE ECONOMY- Виж повече / See more
НАРЪЧНИК за икономиката и НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РЕГИОНА PIROT-МОНТАНА. / Manual for the economy and the promotion of cross-border cooperation in the pirot-montana region.
Студия Пирот / STUDIA PIROT- Виж повече / See more
Ova studija rađena je sa ciljem da identifikuje i analizira proizvode sa izvoznim potencijalima i
prednostima koji postoje na teritoriji opštine Pirot. Rađena je kroz više projektnih zadataka. / This study was performed in order to identify and analyze products with export potential and advantages that exist in the municipality of Pirot. It was built through several project tasks..
ИЗСЛЕДВАНЕ НА потенциални пазари на ЕС – Пирот / STUDY OF POTENTIAL EU MARKETS – Pirot- Виж повече / See more
Сърбия тече непрекъснат външнотърговския дефицит с България. Между 2009 г. и 2013 г. общият дефицит
възлиза на EUR673, 5м, средно EUR168, четириметра година. / Serbia runs a continuous foreign trade deficit with Bulgaria. Between 2009 and 2013, the total deficit amounted to EUR673,5m, averaging EUR168,4m a year.
Изпълнение на проучване сред бизнеса – Пирот / Implementation of survey among businesses – Pirot- Виж повече / See more
Проект: Провеждане на проучването сред представителите на делови от териториите им на Пирот община. / Project: implementation of the survey among the bussines representatives from the teritory of pirot municipality.