Председател на УС на НАПИМС
Заместник председател на УС на НАПИМС
Надежда Йорданова Заместник председател на УС и

Изпълнителен директор на НАПИМС

Експерт “Обучителни модули”
гл.счетоводител на НАПИМС