Коментар на практиката на ВАС и ВИС
Проект – Монтана-Пирот – изграждане на дълготрайно сътрудничество и засилване на териториалната близост, с цел подобряване на стопанските дружества и публичните власти PDF Print E-mail

Цели на проекта

Обща цел на проекта: изграждане на дълготрайно сътрудничество и засилване на териториалната близост, с цел подобряване на стопанските дружества и публичните власти в общините Пирот и Монтана, за да си сътрудничат и да има по-голямо разбирателство при съществуващия капацитет и ресурси в региона, и с цел да се увеличи стойността на мрежовите дейности, осигуряващи устойчивост на местната икономика и бъдещо отражение върху качеството на живот. Специфични цели са: изграждане на сътрудничество между институциите и предприятията, с цел развитие в 2 икономически сфери със сериозен потенциал в Пирот и Монтана. Проектът ще включва преодоляване на правни и комуникационни пречки за правена на бизнес в транс-граничния район. Разпространяването на предимствата на региона ще достигне целевите групи.
В региона има липса на визия, достъп до пазари и нужното изграждане на капацитет, който да се повиши чрез обучителни модули, конференции и проучвания. Това ще даде приоритет на действията и дейностите за бъдещо развитие на сътрудничеството чрез новоизградена мрежа.

Дейности по проекта

 • Управление на проекта, създаване на екип и планиране
 • Срещи на екипа по проекта
 • Проучване и оценка на нуждите assessment
 • Изготвяне на проучвания
 • Маркетингово проучване
 • Разработване на четири транс-гранични инициативи/модели за развитие
 • Анализ на местната правна рамка
 • Семинар за местното правно развитие
 • Изучаване на пречките за стартиране на бизнес в транс-граничния регион
 • Обмен на информация чрез уеб-базирани средства
 • Разработване на съвместна програма за подкрепа
 • Обмен на визити и партньорски срещи/мисии
 • Финален семинар
 • Управление на проекта и отчитане
 • Икономически проучвателни дейности

Резултати от проекта

 • Съвместно изградени информационни услуги
 • Подобрена атмосфера за развитие на отношенията в пограничния регион
 • Силно изградена уеб-базирана мрежа
 • Разработени обучния/образователни модули
 • Обменена информациа и ноу-хау между различни фирми в различни сфери на действие
 • Разработени транс-гранични инициативи/модули

Целеви групи

 • Бизнес асоциации – до 115 от Сърбия и България
 • НПО-та – до 4 в транс-граничния район
 • Местни власти – до 10 от двете страни
 • Юридически лица и представители – до 15 от Сърбия и от България
 • Местно население – до 200 от всяка страна

 

За повече информация, посетете http://montana.nalilg.org