Gallery Category: Default

  • 8 декември 2017 – пресконференция в Националния пресклуб на БТА, организирана от Сдружение “Национална асоциация правна инициатива за отворено управление” организирана във връзка с началото на изпълнението на проекта “Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в българския съд”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”:
  • Sofia-131016
  • Sofia-300916
  • Galerry_en
  • Galeriq