Председател на УС на НАПИМС
Заместник председател на УС на НАПИМС
Надежда Йорданова Заместник председател на УС иИзпълнителен директор на НАПИМС
Експерт “Обучителни модули”
гл.счетоводител на НАПИМС