Издания на НАПИМС
 
Издания по проект „Насърчаване на икономическия обмен в трансграничен регион Монтана-Пирот“ 

Издания по проект  „Развитие на бизнес сътрудничеството и изграждане на капацитет на бизнес асоциациите, с цел диверсифицирана и силна икономика в транс-граничния регион“