СДРУЖЕНИЕ "ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ"”

София 1113, ул. "Николай Хайтов" №2, ет. 3
телефон и факс +359 2 9810116
email: office@nalilg.org