От името на Националната асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление НАПИОУ – организация в обществена полза на юристите в публичния сектор, Ви каним да участвате без такса участие в нашата  Национална Почетна Конференция „Новите тенденции в правото“. Конференцията е посветена на 20 годишнината от създаването на НАПИОУ с подкрепата на Американската Агенция за Международно Развитие. Събитието ще се проведе в Зала Киев на Парк Хотел Москва на 20 юни 2019 година от 10 часа до 16.30 часа.
За участие в Конференцията на НАПИОУ е достатъчно само да попълните регистрационната форма. Регистрацията за участие е свободна и ще приключи с изчерпване на местата.
Програмата на Конференцията на НАПИОУ можете да изтеглите от тук.
Своята регистрация можете да направите чрез регистрационната форма.

Адвокат Ева Радева,
Изпълнителен директор и член на УС на НАПИОУ


Пилотното издание на Поредица Правни Консултации: Обществени поръчки и ПЧП е вече факт!

То е подготвено от адвокат Ева Радева, във връзка със започналата неправилна, незаконосъобразна и обект на бъдещи финансови корекции практика на някои български възложители, с която пазарните консултации съгласно чл. 44 във връзка чл. 21, ал. 2 от ЗОП са сведени до събиране на предварителни оферти от потенциални изпълнители.

Свалете го безплатно тук


МИСИЯ

МИСИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав. [ВИЖ ОЩЕ...]
 

ВИЗИЯ

ВИЗИЯ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. [ВИЖ ОЩЕ...

11 юни

Обсъждане на реформа на административнонаказателното производство

В ход на обсъждане е реформа на административнонаказателното производство. Предвижда се реформата да се извърши чрез промени в Закона за…

Прочети повече
11 юни

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт

С проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между властите се цели създаването…

Прочети повече
03 юни

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са: –  превръщане на удостоверителните услуги…

Прочети повече
03 юни

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на съдебната власт

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са: –  превръщане на удостоверителните услуги…

Прочети повече
ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;