27 February

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Днес, 27.02.2023г., По решение на управителния съвет от 23.02.2023г. на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО…

Прочети повече
21 November

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

УС на Сдружение НАПИОУ съгласно чл. 13, ал. от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г., от 13:00…

Прочети повече
14 June

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Чл. 1. (1) С постановлението се определят: 1. детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за…

Прочети повече
08 July

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с необходимостта от: • Прецизиране…

Прочети повече