Предложение за нормативни промени

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕДОСТИГ НА РАБОТНА СИЛА (2010 Г.)
01.02.2011

Целта на разработката е пакет от предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила, който да бъде обсъден в Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК). Методологията включва използване на информационни източници за изготвяне на предложения за нормативни промени, методи и техники за събиране на данни, методи и инструменти за обработка на данни, методи и подходи за анализ на резултатите от прегледите на нормативната уредба и анализите.