3.1.Справочник за общинските служители.

3.1.1. Разработва се въз основа на заявка от кмета на общината, към която се прилага съответния правилник на Общината за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация, както и указания за проблемите в дейността на общинската администрация или искане за предоставяне на допълнителна информация във форма на статистика, положителен опит, изменения в нормативната база.