EU_SEFdown       logo-bg-center

проект:

ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРСКИЯ СЪД

Промяната в съдебната система става факт. Скоро изцяло нов софтуер ще започне да изготвя протоколите от съдебните заседания. Уникалната технология ще позволи гласът да се трансформира в думи и изречения и в края на съдебното заседание протоколът ще бъде готов. Секретарите на съдебните състави ще коригират грешките в момента на превръщането на гласа в думи, вместо през цялото време да пишат, докато страните пледират в залата. Така работата им при изготвянето на протоколите ще бъде улеснена. Същевременно тази българска иновация, която се разработва в момента,  ще създаде надеждност на процеса, тъй като човешкият фактор няма да е решаващ и ще се избегне субективно отразяване на фактите.

Цел на настоящият проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, е да допринесе за модерна и ефективна съдебна система чрез необходимите институционални и нормативни реформи. Това нововъведение ще даде възможност за подобряване работата на институциите на съдебната власт, за повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната система и за увеличаване на общественото доверие към нея.

Можете да посетите и създадената във Facebook страница на проекта от тук

Галерия

 

Разработени по проекта изследователски и стратегически материали
 “Стратегия за оптимизиране администрирането на съдебните заседания и формулиране на мерки за насърчаване
на гражданския контрол в съдопроизводствените действия”
Свали от тук
“Проучване на съдопроизводствената практика в България” Свали от тук
“Изследване на добри практики” Свали от тук