Дискусионен форум за добро финансово управление, 13 октомври 2016 г., хотел  Рамада  Принцес


Дискусионен форум за ръководители и професионалисти, 29 и 30 септември 2016 г., хотел  Рамада  Принцес