Това е електронният вариант на книгата “НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ”. Наредбите са в PDF формат за поудобно четене и разпечатване “offline”. Ако нямате Acrobat Reader може да го свалите от www.acrobat.com . Коментара към всяка наредба може да прочетете и “online” 1.4 Коментар.

 

1.1 Велико Търново pdf_icon
1.2 Плевен pdf_icon
1.3 Кирково pdf_icon
1.4 Коментар pdf_icon