• Съвместно изградени информационни услуги
  • Подобрена атмосфера за развитие на отношенията в пограничния регион
  • Силно изградена уеб-базирана мрежа
  • Разработени обучния/образователни модули
  • Обменена информациа и ноу-хау между различни фирми в различни сфери на действие
  • Разработени транс-гранични инициативи/модули