Това е електронният вариант на книгата “НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ”. Наредбите са в PDF формат за поудобно четене и разпечатване “offline”. Ако нямате Acrobat Reader може да го свалите от www.acrobat.com . Коментара към всяка наредба може да прочетете и “online” 6.4 Коментар.

 

6.1 Благоевград
6.2 Видин
6.3 Самоков
6.4 Коментар