обучения 2

Тридневен обучителен семинар – 2010-04-28

Тридневен обучителен семинар – 2010-04-28

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
НОВИТЕ АСПЕКТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ДИРЕКТИВА 2007/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВИ 89/665/ЕИО И 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА С ОГЛЕД ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКАТА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ


ЮНИ 24, 25 И 26, ХОТЕЛ ОРЛОВ, К – К АЛБЕНА

 

Националния институт по обществени поръчки има удоволствието да Ви покани на професионалния си работен семинар, който ще се проведе на 24, 25 и 26 Юни в к.к. Албена, хотел “Орлов”.

Семинарът ще бъде посветен на изключително интересни и актуални в момента теми и ще бъде с предмет: “Новите изменения и допълнения в закона за обществените поръчки. Новите аспекти на обжалването в контекста на директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. Отчитането на обществените поръчки при разходването на средствата от безвъзмездната финансова и техническата помощ по оперативните програми.”

Новият обучителен модул, разработен съвместно с  Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”, е предназначен да отговори на актуалните въпроси на Възложителите и експертите от техните администрации, провокирани от необходимостта от изпълнение и прилагане на новите правила и условия при възлагането на обществени поръчки, основани на последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки.

 

Поздрави,

екипът на НИОП и НАПИМС

Програма Регистрационен формуляр 

Краен срок за регистрация – 22 Юни

Posted on
Posted in обучения 2