Това е електронният вариант на книгата “НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ”. Наредбите са в PDF формат за поудобно четене и разпечатване “offline”. Ако нямате Acrobat Reader може да го свалите от www.acrobat.com . Коментара към всяка наредба може да прочетете и “online” 5.4 Коментар.

 

5.1 Русе pdf_icon
5.2 Несебър
5.3 Димитровград
5.4 Коментар