Председател
Заместник Председател
Надежда Йорданова
Изпълнителен директор и Заместник – председател
Албена Йотова Член на Управителния съвет
ПетранкаСтоилова Член на Управителния съвет