Това е електронният вариант на книгата “НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ”. Наредбите са в PDF формат за поудобно четене и разпечатване “offline”. Ако нямате Acrobat Reader може да го свалите от www.acrobat.com . Коментара към всяка наредба може да прочетете и “online” 3.4 Коментар.

 

3.1 Горна Оряховица pdf_icon
3.2 Разград pdf_icon
3.3 Добрич pdf_icon
3.4 Коментар pdf_icon