Обща цел на проекта: изграждане на дълготрайно сътрудничество и засилване на териториалната близост, с цел подобряване на стопанските дружества и публичните власти в общините Пирот и Монтана, за да си сътрудничат и да има по-голямо разбирателство при съществуващия капацитет и ресурси в региона, и с цел да се увеличи стойността на мрежовите дейности, осигуряващи устойчивост на местната икономика и бъдещо отражение върху качеството на живот. Специфични цели са: изграждане на сътрудничество между институциите и предприятията, с цел развитие в 2 икономически сфери със сериозен потенциал в Пирот и Монтана. Проектът ще включва преодоляване на правни и комуникационни пречки за правена на бизнес в транс-граничния район. Разпространяването на предимствата на региона ще достигне целевите групи.
В региона има липса на визия, достъп до пазари и нужното изграждане на капацитет, който да се повиши чрез обучителни модули, конференции и проучвания. Това ще даде приоритет на действията и дейностите за бъдещо развитие на сътрудничеството чрез новоизградена мрежа.