Новини

Обява за процедура за Услуги

Обява за процедура за Услуги

Национална асоциация правна инициатива за отворено управление обявява процедура за Услуги с референтен номер: CB007.2.22.078 – BL4-услуги с предмет “Insurance of IT expertise: Elaboration of project web site, IT consultancy for the development of 2 training packages for students & provision of lecturers, under project CB007.2.22.078 “Youth networking for economic exchange in the cross-border region”, funded under Interreg – IPA BG-RS, call 2014TC16I5CB007-2018-2
Тръжното досие е достъпно на www.nalilg.org и също ще бъде публикувано на уебсайта на програмата Interreg IPA CBC България-Сърбия: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders;
Крайният срок за подаване на офертите е 17:00 местно време на 13.01.2019.
Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на уебсайта на програмата IPA CBC България-Сърбия: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders и на уебсайта на Правната инициатива за отворено управление на Националната асоциация: www.nalilg.org.

Тръжното досие можете да свалите от тук.