Архив

 

Тридневен работен семинар в гр. Велинград

      КОДИФИЦИРАНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕН ЗОП В СИЛА ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА. НОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ ПРАВНА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ НЕРЕДНОСТИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПО РЕДА НА ЗОП  И СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ, БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ […]
Posted in Архив