Новини

ПМС за приемане на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

ПМС за приемане на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Министерският съвет подготви проект на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С приемането на Наредбата ще се прилага единен подход при извършване на финансови корекции по различните програми, финансирани с подкрепата на средства от ЕС. Регламентират се основанията, при които ще се извършва пълна или частична отмяна на финансовата подкрепа със средствата от ЕС и се идентифицират нередностите, които са в нарушение на приложимото право, извършени от бенефициента, и които биха нанесли вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Чрез Наредбата ще се подобри ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските фондове.

Прочети повече

Posted in Новини