Новини

Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

ЗИД на ГПК относно Регламент № 655.  Предлаганата уредба в ГПК ще допринесе за ефективно прилагане на  новия инструмент на ЕС, улесняващ трансграничното събиране на вземания. С нея се създават допълнителни възможности за кредитора за бързо запориране на средства по банкови сметки на длъжника на територията на целия Европейски съюз. В същото време тя предвижда достатъчно гаранции за защита правата на длъжника срещу злоупотреба от страна на кредитора.

Прочети повече

Posted in Новини