Новини

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

С предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт се цели създаване на нормативна уредба на автоматизираната информационна система (АИС) „Единен регистър на вещите лица“, която ще съдържа данните, вписани в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица. Причината, която обосновава предложената промяна, е създаване на възможност за органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и лесно вещи лица с подходяща специалност, които да изготвят необходимите експертизи:

  • Чрез изграждането и внедряването на единен национален регистър ще се създаде удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на зададени критерии по случаен принцип или чрез конкретен избор при необходимост от специфични експертизи и ниво на познание. За всяко вещо лице системата ще поддържа електронно досие с история на изготвяните експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с включени мотиви, дали е възложена допълнителна или повторна експертиза и с какви мотиви, в срок ли са предоставени заключенията на експерта), както и броя откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните основания.
  • Автоматизираната информационна система „Единен регистър на вещите лица“ ще е с централизирана база данни и ще поддържа информация като имена, адрес – постоянен и настоящ, електронни адреси за комуникация и уведомяване, съдебни райони, образователен ценз, квалификация, специализации, области, в които експертът притежава специални знания, и др.

Прочети повече

Posted in Новини