Новини

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн. ДВ бр. 41 от 2015г., в сила от 05.06.2015г.) търговското дружество със 100% държавно участие в капитала „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД беше включено в списъка – приложение №1 по чл.3, ал.1 от ЗПСК.

В капитала на „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД са включени  обособени части, които са от важно значение за дейността му като резиденции и канцеларии на посолства, намиращи се в различни части на град София и предназначени за обслужване от много години на необходимостта за осигуряване на дипломатическите мисии у нас с недвижими имоти, предназначени за изпълнение на техните функции съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения.

В капитала на Дружеството са включени и гаражи, които се ползват от посолства и дипломатически представителства, както и от културни институти и центрове към дипломатическите мисии, като се гарантира сигурност на дипломатическите автомобили и по този начин се изпълняват и изискванията на чл. 21 от Виенската конвенция за дипломатически отношения от 1967г. Евентуалната им продажба би довела до проблеми, свързани с обслужване на дипломатическите мисии у нас, тъй като за повечето от тях е важно осигуряването на подходящ охраняем гараж в София.

Евентуална бъдеща продажба на обособени части от Дружеството би довела и до затруднение „АДИС” ЕООД да изпълнява своята обичайна дейност, включително и по ангажиментите на държавата по Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

„АДИС” ЕООД е създадено с цел да обслужва дипломатическите мисии, като основният му предмет на дейност е отдаване под наем на недвижими имоти и принадлежащите към тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди на членовете на Дипломатическия корпус в Република България.

В капитала на Дружеството е включен и почивен дом „Златни пясъци”, който задоволява социалните потребности  от отдих и почивка на служители на МВнР и „АДИС” ЕООД. Традиционно се ползва за организиране на събития на дипломатически мисии и други ведомства. Последно беше проведена конференция на Дружество за обединените нации в България на тема: „Модел черноморско икономическо сътрудничество“. Домът е самостоятелно обособен и осигурява добра възможност за сигурността на провежданите мероприятия. Почивният дом се ползва ежегодно за почивни и рекреационни нужди от служители на администрацията на МВнР, както и служители на дипломатически мисии у нас.

Прочети повече