Новини

Проект на закон за изменение закона за собствеността

Проект на закон за изменение закона за собствеността

С предложените промени в Закона за собствеността се удължава предвиденият срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините. С оглед защита на държавния и обществен интерес определеният в закона срок до 31 декември 2017 г. да бъде продължен с пет години.

Неудължаването на срока би довело до придобиването на имоти – държавна и общинска собственост от трети лица, на основание давностно владение.

Промяната дава възможност за изпълнение в максимална степен на Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост, приет с Решение № 1087 на Министерския съвет от 23 декември 2016 г.

Прочети повече

Posted in Новини