Новини

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

През 1993 г. Общото събрание на ООН приема с резолюция Принципите за статута на националните институции (Парижки принципи), които се отнасят до стандарта на работа на организациите за защита на правата на човека.

Във връзка с постигането на тези стандарти, институцията на омбудсмана е била оценена от Подкомитета по акредитация към ООН, като в Доклада му от 25-28 октомври 2011 г. са отправени конкретни препоръки, изпълнението на които ще осигури на институцията пълно съответствие с Парижките принципи и ще й даде право да кандидатства за най-високия статут за правозащитна организация – статут „А”.

С оглед реакредитацията е необходимо институцията на омбудсмана да се съобрази с отправените през 2011 г. конкретни препоръки, част от които включват и необходимостта за изменения и допълнения в Закона за омбудсмана

Предложените промени в Закона за омбудсмана ще дадат възможност на националния омбудсман да работи в съответствие с най-високите съвременни стандарти, да осигурява ефективна защита на правата на българските граждани, включително при нарушения в частния сектор, да съблюдава и насърчава спазването на международните инструменти за защита на правата на човека в рамките на ООН. Въвеждането на ясни и прозрачни правила за обявяване на свободни места, както и за гарантирането на плурализъм в състава на институцията допълнително ще допринесат за по-добрата степен на защита на правата на човека и основните свободи.

Прочети повече