Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за митниците се обуславя от наличието на несъвършенства в съществуващата към момента нормативна уредба и необходимост от уеднаквяване на практиката, както и прецизиране на разпоредбите с цел практическото им прилагане. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото  законодателство на Съюза, както и да се намали административната тежест за гражданите.

Прочети повече