Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Във връзка с осъществяване на процедурата, както и съгласно изискванията на Решение ECB/2014/5 и подаденото заявление от българските власти, законопроектът осигурява необходимите законодателни промени, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество. Приемането на необходимите промени в законодателството, свързани с правомощията на ЕЦБ в периода на тясно сътрудничество, е една от мерките от приетия от българското правителство План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.

Прочети повече