Новини

Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия

Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия

Министерството на икономиката предлага за одобрение от Министерския съвет проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия. Предложената промяна има за цел да  осигури пълно синхронизиране на българското законодателство в областта на малките и средните предприятия с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията. Действащият към настоящия момент текст на чл. 4, ал. 7 допуска отклонение от правилата в областта на държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014. Законопроектът осигурява коректното определяне на категориите и свързаността на малките и средните предприятия съгласно Препоръката на Европейската комисия от 06.05.2003 г. относно дефинирането на МСП.

Коректното дефиниране на категориите и свързаността на малките и средните предприятия е от значение за правилното усвояване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети повече