Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Предложението за промяна в Наредба № 4 има технически характер като не променя изискванията към Управляващите органи по оперативните програми (УО на ОП) за подобряване на прозрачността по отношение на становищата на министъра на финансите по конкретните процедури.

Прочети повече