Новини

Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност

Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност

В съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт проектът на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност урежда възможносттаза придобиване на практически знания и умения в конкретно избрана от стажант-юриста област на правото, като се запазва принципът за придобиване на задължителен минимум от познания за функционирането на органите на съдебната власт. При полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност ще се проверяват придобитите практически знания и умения по време на стажа, както и уменията да се анализират фактите с правно значение и да се прилагат на практика теоретичните знания.

Прочети повече