Новини

Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност

Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност

Във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г., с които се внасят промени в реда за придобиване на юридическа правоспособност е изготвен проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност. Наредбата има за цел да уреди материята относно:

1. реда за назначаване и разпределение на стажант-юристите;

2. реквизитите на издадената на стажант-юриста стажантска книжка;

3. документите, критериите, стандартите, етапите и предметния обхват на стажантските програми;

4. реда за осъществяване на контрол за изпълнението на стажантските програми;

5. реда за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;

6. реда за поддържане на публичен регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност.

Прочети повече

Posted in Новини