Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

С проекта на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор се цели да се определи единна процедура за подбор на членове на одитни комитети в организациите от публичния сектор, която да осигури в максимална степен участието на хора с необходимите познания, управленски опит и авторитет в обществото. С проекта се регламентират и основни аспекти, свързани с организацията на работа и дейността на одитните комитети.

Прочети повече