Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация е предложен съвместно от председателите на Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавната агенция „Национална сигурност”. С предложението се цели да бъде уредена процедурата по удължаване на сроковете по чл. 34, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), както и избегнати формалните изисквания за изрично премахване нивото на класификация след изтичане на предвидените в чл. 34, ал. 3 от този закон срокове за защита на класифицираната информация.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини