Новини

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

През 2015 г. правителството прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република Българя 2015-2020 г. Една от мерките за постигане на приоритетите на държавната политика за превенция и противодействие на корупцията е създаването на Национален съвет по антикорупционни политики. С Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. Националният съвет е създаден като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.

Продължаването на борбата с корупцията на всички нива и нейната ефективност са сред основните приоритетите на правителството за управление в периода 2017 – 2020 г.  в сектори Правосъдие и Отбрана и сигурност.

Предлага се изменение на постановлението, като заместник министър–председателят по правосъдна реформа и министър на външните работи поеме председателството на Съвета. Необходимо е съставът на Съвета да бъде допълнен с представител от политическия кабинет на заместник министър – председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини