Новини

Проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Организацията на дейността на Националния съвет за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, редът за установяване на имуществените вреди и изплащането на финансовите компенсации на пострадалите от престъпления, както и финансирането на безплатната психологическа консултация и помощ, са детайлно уредени в проекта на новия Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Прочети повече

Posted in Новини