Новини

Проект на Приоритет 10 „Институционална среда“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Проект на Приоритет 10 „Институционална среда“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Във връзка с Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. за одобряване на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Министерството на правосъдието е определено като едно от водещите ведомства за детайлизиране на стратегията по Приоритет 10 „Институционална среда“. Приоритетът е разработен съобразно указанията на Министерството на финансите и получените становища от представители на съдебната власт.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини