Новини

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

С връчване на Удостоверение за част от професия – „Обучителен модул – Тръжни процедури по ЗОП, Нормативна уредба на обществените поръчки“, специалност 3451204 Икономика и мениджмънт за всички участници, положили успешно теста

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя за достойнството да заемате стратегическата позиция в институционалната структура на Вашето ведомство, предвид което адресирам настоящата покана именно до Вас.
Зная, че получавате покани за обучения по обществени поръчки.

Бих искала да Ви уверя, Националният институт по обществени поръчки, е единственият легитимен орган – институт, регистриран в обществена полза с цел да изгражда капацитета на публичната администрация за законосъобразно и ефективно разходване на средствата.

Именно НИОП може да издаде официален сертификат за удостоверяване на обучителен ценз на участниците, които предложите за включване в сертифициращото обучение.
НИОП е легитимен да предостави сертификати благодарение на партньорството с Центъра за професионално обучение и ориентиране ООД, София.

С лиценз No 201212972 от 18 април 2012 година, Центърът за професионално обучение и ориентиране ООД е оторизиран да предоставя и сертифицира обучение по обществени поръчки и да издава сертификати.
Програмата за обучение, имената на сертифицираните лектори и регистрационния формуляр, както и заявлението за участие в сертифициращото обучение, може да изтеглите от линковете в края на настоящият анонс.

Обучението по обществени поръчки и предоставянето на документации за услуги, както и образци на протоколи от работа на комисията за оценка, ще се проведе на 11, 12, и 13 февруари в СПА хотел Олимп, Велинград. Като опционално допълнение на основното сертифициращо обучение, без допълнителна такса участие, ще се проведе извънредна сесия на 13 и 14 февруари.

Разполагаме с 42 помещения и можете да разчитате на настаняване на Вашите участници. Тристепенният тест и връчване на сертификати на участниците в семинара ще се проведе в последния трети ден от обучението по обществени поръчки.

Поздрави,
Ева Радева, Изпълнителен директор и член на УС на НИОП

Изтеглете:

 

Posted in Новини