Новини

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са:

–  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги;

–  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;

–  групиране на услугите на принципа “Епизоди от живота” и “Бизнес събития”;

–  стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални администрации;

–  преминаване към комплексно административно обслужване.

Предвижда се трансформацията в обслужването да се извърши чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Мащабът на предлаганите промени има отражение, на практика върху цялото законодателство – в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в общо 142 закона.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини