Новини

ЕБВР подкрепя развитието на регионалните капиталови пазари в България, Хърватия и Македония

ЕБВР подкрепя развитието на регионалните капиталови пазари в България, Хърватия и Македония

SEE Link, съвместно акционерно дружество, създадено от Българската, Македонската и Загребската фондови борси обедини сили с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за да се подкрепи развитието на регионалните капиталови пазари.

ЕБВР предоставя безвъзмездна финансова помощ от € 540 000 за създаване на електронна система за маршрутизация на заявките. Успоредно с това, участващите борси подкрепят капиталово с € 80.000 укрепването на SEE Link, платформата, създадена за търговия с ценни книжа, регистрирани на съответните борси.

ЕБВР работи за укрепване на местните капиталови пазари и насърчаване използването на местните валути в страните, където тя работи, за да се противодейства на основните слабости в техния преход към отворена пазарна икономика.

“SEE Link е значима инициатива, насочена към увеличаване на ликвидността в Южна и Източна Европа. ЕБВР, чрез своята местна валута и Инициатива за развитие на капиталовите пазари, има удоволствието да подкрепя тези усилия за регионална интеграция, които ще допринесат за подобряване на възможностите за набиране на финансиране чрез капиталовите пазари. SEE Link ще стандартизира и разработва финансови услуги в региона, което го прави по-привлекателна за чуждестранните инвеститори, включително и ЕБВР” каза представителят на ЕБВР Яцек Кубас на церемонията по подписването в македонската столица Скопие.

“Ние силно вярваме в успеха на този проект и мисля, че сме намерили модела, който може да подсили регионалните пазари. Вниманието, което проектът вече е получил от финансовата общност на този ранен етап, със сигурност подкрепя нашето виждане “, заяви Ивана Гажич, председател на Управителния съвет на Загребската фондова борса.

Иван Стериев, главен изпълнителен директор на Македонската фондова борса (MSE), добавя: “В продължение на много години един от основните приоритети за MSE бе да се установи някаква регионална мрежа. Скорошното стартиране на съвместното акционерно дружество и подкрепата от страна на ЕБВР са много окуражаващи стъпки в успешното създаване на функционален модел на подобна връзка, която ще бъде от полза за всички участници на пазарите на регионални ценни книжа. ”

“Нашият съвместен проект се развива бързо и успешно и ние сме окуражени от предварителния интерес от страна на инвеститорите”, каза Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

SEE Link е съвместно акционерно дружество със седалище в Скопие, Македония, създадено от Българската, Македонската и Загребската фондови борси, всяка от които държи равен дял от собствеността.

Контакти:

Българска фондова борса:
Милена Михайлова
Ardency Consulting
T. +359 2 958 60 73 m.mihailova@ardencyconsulting.com
Македонската фондова борса:
Евита Иванова
директор на административен и финансов отдел и PR
T. +389 2 3 122 055 evita@mse.org.mk
Загребската фондова борса:
Санда Кухтич Налис
ръководител на Корпоративни комуникации
T. +385 1 4686 804 sanda.kuhtic@zse.hr

Posted on
Posted in Новини