Обучения

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В резултат на обратната връзка с повече от 350 участника за периода октомври – декември 2016 година, Експертният форум на професионалистите Ви предлага да се включи в следния февруарски форум:

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ СТРОИТЕЛСТВО И УСЛУГИ. АДЕКВАТНА ЗАЩИТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ.

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ: ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И НА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРЕТЕН ИЗБОР.

Нашите лектори са:

  • Адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки НКОП;
  • Адв. Надежда Йорданова, експерт обществени поръчки НКОП;
  • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
  • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  министерството на труда и социалната политика;

 Към поканата прилагаме програма и заявление за участие.

Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: office@ppni.bg или office@nalilg.org

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с форума, можете да получите на   телефон 02 981 01 16 или 0888259769.

 

Адв. Ева Радева, Изпълнителен директор на НИОП