Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност се разработва във връзка с получено допълнително мотивирано становище № С (2015) 7085, свързано с нарушение № 2014/0307 за неизпълнение от страна на България на задължението й за съобщаване на мерките за транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Процедура за нарушение № 2015/4227 за неизпълнение от страна на България на задълженията съгласно чл. 4, параграф 2, б. „в“ и „д“, чл. 12, параграф 6, чл. 11, параграф 4, член 12, параграфи 1-3 и чл. 14, параграфи 1-3 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

Основната цел на проекта е постигане на пълно транспониране на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини