Новини

Информационно обслужване

Информационно обслужване

През изминалата 2011 г. активната работа по поддръжката на интернет-страницата на НАПИМС бе насочена към осигуряване на актуална информация за предстоящи и провеждащи се събития, своевременно отразяване на инициативите на Асоциацията и представяне на постигнатите резултати.

Posted on
Posted in Новини