Новини

Наредба за представителите по индустриална собственост

Наредба за представителите по индустриална собственост

Целта на проекта за наредба е професията “представител по индустриална собственост” да бъде детайлно регламентирана и утвърдена като такава с обществена значимост.

Освен това, Република България е поела ангажимент да изготви този проект в отговор на запитване, получено от Европейската комисия №2357/11/MARK от 13.09.2011 г. Запитването е свързано със сътветствието на сега действащата Наредба за представителите по индустриална собственост с Директива 2006/123/ЕО на ЕП и на Съвета  от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.

Прочети повече

Posted in Новини