Новини

Еднодневно обучение по Закона за обществените поръчки

Еднодневно обучение по Закона за обществените поръчки

На 11 Април се проведе еднодневно обучение по Закона за обществените поръчки за директорите на детските и учебните заведения във районите “Възраждане” и “Младост” на Столична община. Инициативата бе продиктувана от новите моменти в ЗОП и предизвикателствата, пред които са изправени възложителите, както и завишения размер на глобите и санкциите, предвидени при нарушения на ЗОП.

Обучението бе проведено в собствената обучителна зала на НАПИМС и на него присъстваха над петнадесет представители на  детските и учебните заведения във районите “Възраждане” и “Младост” на Столична община както и на районната администрация.

Подготовката на еднодневното обучение протече при засилен интерес, а положителните отзиви на участниците в него ни дават увереност да го превърнем в постоянна инициатива на НАПИМС.

 

Снимки от проведеното обучение:

 

 

sn00003

sn00004

sn00001

sn00002

Posted in Новини