Архив

Тридневен работен семинар в гр. Велинград

Тридневен работен семинар в гр. Велинград

 

 

 

КОДИФИЦИРАНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕН ЗОП В СИЛА ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА. НОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ

ПРАВНА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ НЕРЕДНОСТИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПО РЕДА НА ЗОП  И СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ, БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ) ПО РЕДА НА PRAG

 

14, 15 и 16 ФЕРУАРИ  2012 г., СПА хотел „ОЛИМП” – ВЕЛИНГРАД

 

 

СКЪПИ КОЛЕГИ,
В навечерието на влизането в сила на съществените изменения и допълнения към кодифицирания Закон за обществени поръчки, имам удоволствието да Ви поканя  за участие в новия модул на НИОП, който ще Ви улесни при прилагането на съществените изменения във вече кодифициран ЗОП.
Националният институт по обществени поръчки е водещата институция при установяване на потребностите от обучение на държавната и общинска администрация и идентифициране на дискусионни теми, които съответстват на високото професионално ниво на държавните служители.
Приложила съм програмата за обучение, за да видите новите ни теми, но се изкушавам да Ви представя още тук следните:
НОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ
ПРАВНА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ НЕРЕДНОСТИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПО РЕДА НА ЗОП  И СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ, БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ) ПО РЕДА НА PRAG
Решения на добрата практика на възложителите, практиката на Съда на Европейските общности  и влезлите в сила решения на Комисията за зашита на конкуренцията по отношение избягване на дискриминационни изисквания към участниците, техническата спецификация, пълното описание предмета на поръчката и разработването на методиката за оценка.
До скоро: Ева Радева
Заместник – председател и изпълнителен директор на Националния институт по обществени поръчки и Управляващ съдружник на Национален консултант по обществени поръчки ООД


СКЪПИ КОЛЕГИ,

 

В навечерието на влизането в сила на съществените изменения и допълнения към кодифицирания Закон за обществени поръчки, имам удоволствието да Ви поканя  за участие в новия модул на НИОП, който ще Ви улесни при прилагането на съществените изменения във вече кодифициран ЗОП.

 

Националният институт по обществени поръчки е водещата институция при установяване на потребностите от обучение на държавната и общинска администрация и идентифициране на дискусионни теми, които съответстват на високото професионално ниво на държавните служители.

 

Приложила съм програмата за обучение, за да видите новите ни теми, но се изкушавам да Ви представя още тук следните:

 

НОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ

ПРАВНА ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ НЕРЕДНОСТИ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПО РЕДА НА ЗОП  И СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ, БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ) ПО РЕДА НА PRAG

 

Решения на добрата практика на възложителите, практиката на Съда на Европейските общности  и влезлите в сила решения на Комисията за зашита на конкуренцията по отношение избягване на дискриминационни изисквания към участниците, техническата спецификация, пълното описание предмета на поръчката и разработването на методиката за оценка.

 

До скоро:

Ева Радева

Заместник – председател и изпълнителен директор на Националния институт по обществени поръчки и Управляващ съдружник на Национален консултант по обществени поръчки ООД

 

 

За повече информация:

Програма

Регистрационен формуляр

 

Краен срок за регистрация – 13 Февруари 2012 г.

 


 

 

Posted in Архив