Новини

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт (ЗД на ЗСВ), са свързани с необходимостта от изграждане на единна информационна система на съдебното изпълнение (ИССИ) в Република България, чрез която информацията по движението на изпълнителните дела ще бъде централизирана в една база данни и ще е достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея.

Специфичните цели на законопроекта са свързани:

  • с повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес;
  • с оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен интерес;
  • с разширяване на обхвата и повишаване на бързината и ефективността на контрола върху дейността на съдебните изпълнители чрез използване на данните в информационната система на изпълнителните производства;
  • със създаване на по-добри възможности за контрол върху изпълнителните производства;
  • с постигане на единна и кохерентна електронна среда между информационните системи на съдебните изпълнители и ИССИ;
  • с подобряване в значителна степен на ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини